į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
 lt  |  en 
NAUJIENOS
LFA suvažiavimas

 

LIETUVOS FINN ASOCIACIJA

Juridinio asmens kodas 193314117,

Buveinės adresas V.Putvinskio g. 30, Kaunas,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

 

 

Asociacijos nariams

 

PRANEŠIMAS

APIE VISUOTINIO (RINKIMINIO) NARIŲ SUVAŽIAVIMO SUŠAUKIMĄ

2018 m. kovo 28 d.

Kaunas

 

Pranešame, kad Lietuvos FINN asociacijos, juridinio asmens kodas 193314117, buveinė: V.Putvinskio g. 30, Kaunas, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau - LFA), visuotinis (rinkiminis) LFA narių suvažiavimas įvyks 2018 m. balandžio 28 d., susirinkimo pradžia: 18 val. 00 min., suvažiavimo vieta: Neringos sporto mokykla, adresu Lotmiškio g. 2, Nida, Neringa. Vadovaujantis LFA įstatų 7.4. punktu, pranešimas skelbiamas LFA internetiniame tinklapyje www.finnclass.lt.

 

VISUOTINIO LFA NARIŲ SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ:

1. Procedūriniai klausimai;

2. 2017 m. LFA veiklos ataskaita. Pranešėjas K.Sabas, LFA prezidentas;

3. LFA revizinės komisijos pranešimas;

4. 2017 m. LFA metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;

5. Asociacijos įstaų pakeitimas;

6. Asociacijos Valdybos narių (Prezidento) rinkimai;

7. Asociacijos Revizinės komisijos narių (Revizoriaus) rinkimai;

8. LFA narių stojamojo įnašo ir metinio nario mokesčio dydžio, jų mokėjimo tvarkos, nustatymas;

9. Kiti klausimai.

 

Visuotinio (rinkiminio) LFA narių suvažiavimo sušaukimo iniciatorius – LFA prezidentas.

LFA organas, priėmęs sprendimą sušaukti visuotinį (rinkiminį) narių suvažiavimą – LFA valdyba.

LFA narį susirinkime atstovauja jis pats arba jo raštiškai įgaliotas asmuo.

 

 

Pagarbiai,

 

Kastytis Sabas

Prezidentas

Lietuvos FINN asociacija